Witamy w Gminie Izbica!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy (uczestnicy projektu, z którymi zostały podpisane umowy na montaż instalacji solarnych) mogą dokonywać transakcji on-line w ramach projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Izbica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu „Energia odnawialna w Gminie Izbica” jest zakup i montaż instalacji solarnych (478 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

O gminie


Aktualności

RSS

itm1#4

Informacja dotycząca projektu na zakończenie jego realizacji

31.07.2019, 14:56:28

Energia odnawialna w Gminie Izbica

Więcej

itm1#3

Postęp realizacji projektu pn. "Energia odnawialna w Gminie Izbica"

08.11.2018, 10:33:27

Gmina Izbica realizuje inwestycję dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Izbica”.

Więcej