Aktualności

RSS

Wpis nr 3 (3 z 4)Więcej wpisów | | | Pierwszy

Udostępnij

Postęp realizacji projektu pn. "Energia odnawialna w Gminie Izbica"

08.11.2018, 10:33:27

Gmina Izbica realizuje inwestycję dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Izbica”.

Do dnia 31 października 2018 roku na terenie gminy zamontowano 160 szt. instalacji solarnych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych. Instalacje zamontowano na budynkach mieszkalnych (połać dachowa lub elewacja) oraz na gruncie.

W ramach kolejnych etapów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanych zostanie 318 kolejnych instalacji solarnych.

Przedmiot projekt realizowany jest na terenie gminy Izbica w następujących miejscowościach: Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Ostrzyca, Wirkowice I, Wirkowice II, Tarzymiechy I, Tarzymiechy II, Tarzymiechy III, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Romanów, Stryjów, Dworzyska, Kryniczki, Wólka Orłowska, Wał, Topola, Ostrówek, Bobliwo, Majdan Krynicki, Mchy.

Cel nadrzędnym jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Izbica (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Cel główny: poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Izbica poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Wartość ogółem projektu: 5 084 600,93 zł

Wnioskowane dofinansowanie, wkład EFRR: 3 755 162,68 zł