Aktualności

RSS

Wpis nr 4 (4 z 4)Więcej wpisów | | Pierwszy

Udostępnij

Informacja dotycząca projektu na zakończenie jego realizacji

31.07.2019, 14:56:28

Gmina Izbica zakończyła realizację montażu instalacji solarnych w ramach projektu pn. "Energia odnawialna w gminie Izbica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opracowany wniosek uzyskał dofinansowanie w wyniku udanej aplikacji o środki zewnętrzne i został oceniony na 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania.

Wynikiem otrzymanego dofinasowania jest zakup i montaż instalacji solarnych (478 szt.) w zestawach 2, 3, 4, 5, 6 i 7 kolektorów słonecznych zlokalizowanych na gruncie i obiektach mieszkalnych. Instalacje OZE służą mieszkańcom Gminy Izbica do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Wsparte są przez utworzenie zarówno portalu internetowego http://www.solary-izbica.eu/ – serwisu, za pośrednictwem którego uczestnicy projektu mogą dokonywać transakcji on-line, jak i aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikację można pobrać na telefony komórkowe z systemem Android (Google Play) i telefony firmy Apple (App Store).

W wyniku realizacji projektu gmina została wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Projekt przyczynił się do osiągnięcia zakładanych rezultatów tj.: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany, mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efektami realizacji inwestycji są: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z dużego zainteresowania mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie, brali udział w procesie aplikowania o środki współpracując przez ponad 2 lata z Urzędem Gminy w Izbicy.

Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło szansę na przeprowadzenie inwestycji i zaspokojenie zgłaszanych potrzeb interesariuszy, gdyż wysoki koszt kolektorów słonecznych dotychczas powodował, że bez dotacji, gminy nie stać byłoby na realizację niniejszej inwestycji.

Wartość dofinansowania wg umowy: 3 755 162,68 zł