Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 478 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,98 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano 7 zestawów solarnych:

  • Typ 1 – montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW – 146 szt.
  • Typ 2 – montaż kolektorów na gruncie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW – 82 szt.
  • Typ 3 – montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW – 129 szt.
  • Typ 4 – montaż kolektorów na gruncie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW – 58 szt.
  • Typ 5 – montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW – 37 szt.
  • Typ 6 – montaż kolektorów na gruncie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW – 20 szt.
  • Typ 7 – montaż kolektorów na obiekcie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 7,79 kW – 6 szt.