Aktualności

RSS

Wpis nr 1 (1 z 4)Więcej wpisów | Ostatni |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia odnawialna w Gminie Izbica”

28.12.2016, 13:09:15

Gmina Izbica w dniu 10 czerwca 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia odnawialna w Gminie Izbica” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 28 grudnia 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 755 162,68 zł.